LOI MACRON

Od 1 lipca 2016 roku w Republice Francuskiej wchodzą w życie nowe przepisy dla zagranicznych firm transportowych, zajmujących się przewozem osób i towarów na terenie Francji.

Przepisy te mają zastosowanie do kabotażu i przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych.

Przewoźnicy realizujący przewozy kabotażowe lub dwustronne
- we Francji,
- z Francji,
- do Francji,
są zobowiązani do wystawienia kierowcom zaświadczenia o delegowaniu oraz muszą posiadać przedstawiciela na terenie Francji.

PŁACA MINIMALNA

7 kwietnie br. Opublikowany został dekret wykonawczy mówiący o zasadach wynagrodzeń pracowników oddelegowanych. Zgodnie z nim firmy transportowe muszą wypłacać swoim pracownikom – kierowcą, stawkę minimalną.

WYNAGRODZENIE DLA KIEROWCY

Stawka godzinowa będzie uzależniona od: dmc pojazdu, kwalifikacji kierowcy, stażu pracy kierowcy w danej firmie, pracy w niedziele, święta oraz w nocy.

Do czasu pracy kierowcy będzie wliczany: czas prowadzenia pojazdu, czas oczekiwania, czas jazdy w załodze.

Tabela podsumowująca przepisy obowiązujące w odniesieniu do czasu pracy personelu drogowego przedsiębiorstw transportu:

- TOWARÓW:

Maksymalny dzienny czas pracy w razie pracy nocnej

10 godzin w przypadku pracowników nocnych lub pracowników, którzy w okresie 24 godzin wypełniają część swojej pracy w godzinach od 24.00 do 5.00.

Maksymalny tygodniowy czas pracy

– 56 godzin w pojedynczym tygodniu i średnio 48 godzin w okresie trzech miesięcy dla pracowników obsługujących długie trasy.

– 52 godziny w pojedynczym tygodniu i średnio 48 godzin w okresie trzech miesięcy dla wszystkich pozostałych pracowników.

Codzienny czas wypoczynku

– kierowcy podlegający europejskim przepisom dotyczącym czasu jazdy i wypoczynku: 11 godzin z możliwości ograniczenia czasu wypoczynku do 9 godzin 3 razy w tygodniu.

– pozostali kierowcy: 10 kolejnych godzin w każdym okresie 24- godzinnym.

Cotygodniowy czas wypoczynku

– kierowcy podlegający europejskim przepisom dotyczącym czasu jazdy i wypoczynku: 45 godzin – z możliwością ograniczenia czasu wypoczynku cotygodniowego do 24 godzin w okresie 2 tygodni pod warunkiem wyrównania przed zakończeniem trzeciego tygodnia.

Pozostali kierowcy: 48 godzin w postaci kolejnych okresów wypoczynku o równym lub nierównym czasie, jednak czas ten nie może być krótszy, niż 35 godzin w miejscu zamieszkania i 24 godziny poza nim.

System przerw

– 30 minut, kiedy dzienny czas pracy zawiera się w przedziale od 6 do 9 godzin

– 45 minut, kiedy dzienny czas pracy przekracza 9 godzin

– możliwość podzielenia przerw na okresy nie krótsze, niż 15 minut każdy

- OSÓB:

Maksymalny dzienny czas pracy

10 godzin, z możliwością przedłużenia do 12 godzin raz w tygodniu 2 razy w tygodniu z ograniczeniem do 6 razy w okresie 12 tygodni.

Maksymalny dzienny czas pracy w razie pracy nocnej

10 godzin w przypadku pracowników nocnych lub pracowników, którzy w okresie 24 godzin wypełniają część swojej pracy w godzinach od 24.00 do 5.00.

Maksymalny tygodniowy czas pracy

– 60 godzin w pojedynczym tygodniu i średnio 48 godzin tygodniowo

– średnio 46 godzin tygodniowo w okresie 3 miesięcy

Codzienny czas wypoczynku

– kierowcy podlegający europejskim przepisom dotyczącym czasu jazdy i wypoczynku: 11 godzin z możliwości ograniczenia czasu wypoczynku do 9 godzin 3 razy w tygodniu.

– pozostali kierowcy: 10 kolejnych godzin w każdym okresie 24- godzinnym.

Cotygodniowy czas wypoczynku

– kierowcy podlegający europejskim przepisom dotyczącym czasu jazdy i wypoczynku: 45 godzin – z możliwością ograniczenia czasu wypoczynku cotygodniowego do 24 godzin w okresie 2 tygodni pod warunkiem wyrównania przed zakończeniem trzeciego tygodnia.

Pozostali kierowcy: 48 godzin w postaci kolejnych okresów wypoczynku o równym lub nierównym czasie, jednak czas ten nie może być krótszy, niż 35 godzin w miejscu zamieszkania i 24 godziny poza nim.

System przerw

– 30 minut, kiedy dzienny czas pracy zawiera się w przedziale od 6 do 9 godzin

– 45 minut, kiedy dzienny czas pracy przekracza 9 godzin

– możliwość podzielenia przerw na okresy nie krótsze, niż 15 minut każdy.