NASZA PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY OBEJMUJE DWA WARIANTY

- Pakiet podstawowy: Zarządzanie kontem

- Pakiet powiększony: Zarządzanie kontem + rozliczanie czasu pracy + obsługa administracyjna w EU

Zarządzanie kontem

Oferujemy:

- Zgłaszanie pracowników do interfejsu IMI.

- Przesyłanie dokumentów na żądanie organów administracji przyjmującego państwa członkowskiego.

- Obsługę w trzech językach: Angielskim, Francuskim oraz Polskim.

- Wsparcie podczas kontroli.

- Pomoc językowa podczas szeroko rozumianych zdarzeniach losowych.

- Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy administracją przyjmującego państwa członkowskiego a daną firmą transportową.

- Przygotowanie Europejskiego zaświadczenia o oddelegowaniu.

Cena: prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail.

DODATKOWO

1. Zamówienie winiety Crit Air.
Cena: 18 EURO za pojazd ( w podanej cenie jest już wliczony koszt winiety).

2. Odzyskanie własności:
Jeśli francuski kontrahent nie opłacił twojej faktury, skontaktuj się z nami.
Świadczymy usługę odzyskania należności od klienta francuskiego.
Koszt usługi: 10% ceny należności.

PEŁNOPRAWNE USŁUGI PRZEDSTAWICIELSTWA

Zapraszamy do kontaktu

PEŁEN PAKIET

Oferujemy:

Obsługa administracyjna Francji, Włoch i Austrii
Ewidencje czasu pracy z wyszczególnieniem krajów, zgodnie z systemem pracy obowiązującym u pracodawcy.
Poglądową dokumentację płacową z rozbiciem na kraje: Niemcy, Norwegia, Francja, Włochy, Austria.
Delegacje z uwzględnieniem wieku krajów docelowych.
Raporty wykroczeń.
Upomnienia pracowników w sytuacji stwierdzenia wykroczenia.
Dokumentacja ewidencyjna i płacowa za prace na terenie krajów: Niemcy, Francja, Norwegia, Włochy, Austria — sporządzana w językach zgodnych z wymogami tamtejszych przepisów.

Najniższa cena na rynku.