NASZA PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY OBEJMUJE DWA WARIANTY

- Pakiet podstawowy: Przedstawiciel firmy transportowej na terenie Francji, lub

- Pakiet Europa: Przedstawicielstwo firm transportowych, rozliczanie czasu pracy oraz obsługa administracyjna w EU.

REPREZENTANT NA TERENIE FRANCJI

Oferujemy:

- Pełnoprawne usługi przedstawicielstwa.

- Wsparcie podczas kontroli.

- Pomoc językowa podczas szeroko rozumianych zdarzeniach losowych.

- Przechowywanie dokumentacji oddelegowanych pracowników.

- Udostępnianie przetłumaczonych dokumentów na żądanie organów administracji francuskiej.

- Pełnienie funkcji łącznika pomiędzy administracją francuską a daną firmą transportową.

- Przechowywanie dokumentacji pracowniczej przez kolejne 18 miesięcy, po wygaśnięciu stosunku pracy z pracownikiem.

- Każdy przedsiębiorca otrzymuje od nas pełną instrukcję obsługi, jak samodzielnie założyć konto na platformie SIPSI, odnowić hasło oraz utworzyć zaświadczenie o oddelegowaniu.

Cena: prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail.

DODATKOWO

1. Pomoc w założeniu konta na platformie SIPSI oraz rejestracji pracownika we francuskim systemie elektronicznym.
Pracodawca otrzymuje swój Login i Hasło. Dane na platformie SIPSI, są dostępne dla przedsiębiorcy.
Może on sprawdzić dane, poprawić je, wprowadzić samodzielnie nowego kierowcę do systemu.
Cena: 15 EURO za pierwsze zaswiadczeine oraz 3 euro za każde kolejne wykonane zaświadczenie.

2. Zamówienie winiety Crit Air.
Cena: 18 EURO za pojazd ( w podanej cenie jest już wliczony koszt winiety).

3. Odzyskanie własności:
Jeśli francuski kontrahent nie opłacił twojej faktury, skontaktuj się z nami.
Świadczymy usługę odzyskania należności od klienta francuskiego.
Koszt usługi: 10% ceny należności.

PEŁNOPRAWNE USŁUGI PRZEDSTAWICIELSTWA

Zapraszamy do kontaktu

PEŁEN PAKIET

Oferujemy:

Obsługa administracyjna Francji, Włoch i Austrii
Ewidencje czasu pracy z wyszczególnieniem krajów, zgodnie z systemem pracy obowiązującym u pracodawcy.
Poglądową dokumentację płacową z rozbiciem na kraje: Niemcy, Norwegia, Francja, Włochy, Austria.
Delegacje z uwzględnieniem wieku krajów docelowych.
Raporty wykroczeń.
Upomnienia pracowników w sytuacji stwierdzenia wykroczenia.
Dokumentacja ewidencyjna i płacowa za prace na terenie krajów: Niemcy, Francja, Norwegia, Włochy, Austria — sporządzana w językach zgodnych z wymogami tamtejszych przepisów.

Najniższa cena na rynku.