Nowe stawki wynagrodzenia godzinowego obowiązujące w odniesieniu do pracowników transportu drogowego ważne od 1 maj 2022.

PERSONEL PRZEWOZU TOWARÓW

Grupa 3 bis – 118M – 10.82 €
Grupa 4 – 120M – 10.82 €
Grupa 5 – 128M – 10.85 €
Grupa 6 – 138M – 10.87 €
Grupa 7 – 150M – 11.12 €

Po 2 latach:
Grupa 3 bis – 118M – 11.04 €
Grupa 4 – 120M – 11.04 €
Grupa 5 – 128M – 11.07 €
Grupa 6 – 138M – 11.09 €
Grupa 7 – 150M – 11.34 €

Po 5 latach:
Grupa 3 bis – 118M – 11.25 €
Grupa 4 – 120M – 11.25 €
Grupa 5 – 128M – 11.28 €
Grupa 6 – 138M – 11.31 €
Grupa 7 – 150M – 11.56 €

Po 10 latach:
Grupa 3 bis – 118M – 11.47 €
Grupa 4 – 120M – 11.47 €
Grupa 5 – 128M – 11.50 €
Grupa 6 – 138M – 11.52 €
Grupa 7 – 150M – 11.79 €

Po 15 latach:
Grupa 3 bis – 118M – 11.69 €
Grupa 4 – 120M – 11.69 €
Grupa 5 – 128M – 11.72 €
Grupa 6 – 138M – 11.74 €
Grupa 7 – 150M – 12 €

Loi Macron Przedstawiciel we Francji dla busów pojazdów do 3.5t DMC 3.5 t

W związku z narastającymi zapytaniami odnośnie do kontroli drogowych informujemy, że wg organów kontrolnych we Francji obowiązki wynikające z tzw. Loi Macron mają w dalszym ciągu zastosowanie w stosunku do przewoźników dysponujących flotą DMC do 3,5 tony.
Firma transportowa powinna wykazać, że ma na terenie Francji swojego reprezentanta – zgodnie z przepisami Loi Macron.

Powyższa interpretacja opiera się na przepisach Pakietu Mobilności dotyczących pojazdów DMC do 3,5 tony, które wchodzą w życie dopiero w 2026 roku. Organy kontrolne przyjmują, ze dla firm posiadajacych pojazdy do 3.5t, w dalszym ciągu mają zastosowanie te same zasady, co dotychczas, tak jak w przypadku innych przedsiębiorców spoza transportu delegujących pracowników do Francji.

Prosimy, by w dalszym ciągu kierowcy mieli ze sobą zaświadczenia o oddelegowaniu z portalu SIPSI, jak i zaświadczenia z IMI RTPD.

Zgłaszanie kierowców w Internal Market Information System. - Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

– Z dniem 02.02.2022 roku zgłoszenia kierowców delegowanych będzie możliwe jedynie za pośrednictwem nowego europejskiego systemu.

– Interfejs systemu IMI zastąpi każdą inną platformę do zgłaszania kierowców.

– Każde zaświadczenie zaopatrzone będzie w kod QR, można będzie go okazać w formie papierowej bądź elektronicznej do sczytania.

– Zaświadczenie będzie trzeba wykonać dla każdego kraju, nie tylko dla krajów, w których było to wymagane do tej pory.

– Zaświadczenia będzie można wykonywać pojedynczo, jak do tej pory, bądź wgrać listę pracowników wcześniej przez nas przygotowana, system sczyta listę i wypełni odpowiednie pola, zaoszczędzi to z pewnością wiele czasu.

– System IMI jest dostępny w 24 językach.

– Korzystanie z systemu IMI jest bezpłatne.

IMI — SYSTEM WYMIANY INFORMACJI

Od 2 lutego 2022 obowiązkowe będzie zgłoszenie każdego pracownika transportu towarów do systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym w skrócie IMI. Jest to bezpieczny, wielojęzyczny serwis internetowy, który umożliwia wymianę informacji organom publicznym zaangażowanym we wdrażanie przepisów unijnych System działa od 2008 roku. W systemie jest aktualnie zarejestrowanych ponad 12 tys. organów i ponad 35 tys. użytkowników.  Można z niego korzystać we wszystkich językach urzędowych UE.

PŁACA MINIMALNA 2022

Od 1 stycznia 2022 r. ustawowa płaca minimalna w poszczególnych krajach wyniesie:

Francja – 10.57 euro za godzinę

Niemcy – 9.82 euro za godzinę

Austria płaca minimalna wzrośnie o 4.96%

Nowe stawki wynagrodzenia godzinowego obowiązujące w odniesieniu do pracowników transportu drogowego 1 listopad 2020.

PERSONEL PRZEWOZU TOWARÓW

 

Grupa 3 bis – 118M – 10.25 €
Grupa 4 – 120M – 10.25 €
Grupa 5 – 128M – 10.25 €
Grupa 6 – 138M – 10.25 €
Grupa 7 – 150M – 10,49 €

 

Po 2 latach:
Grupa 3 bis – 118M – 10.40 €
Grupa 4 – 120M – 10.40 €
Grupa 5 – 128M – 10.43 €
Grupa 6 – 138M – 10.45 €
Grupa 7 – 150M – 10,70 €

 

Po 5 latach:
Grupa 3 bis – 118M – 10.60 €
Grupa 4 – 120M – 10.60 €
Grupa 5 – 128M – 10.64 €
Grupa 6 – 138M – 10.66 €
Grupa 7 – 150M – 10,90 €

 

Po 10 latach:
Grupa 3 bis – 118M – 10.8120 €
Grupa 4 – 120M – 10.8120 €
Grupa 5 – 128M – 10.8438 €
Grupa 6 – 138M – 10.8650 €
Grupa 7 – 150M – 11.1194 €

 

Po 15 latach:
Grupa 3 bis – 118M – 11.0160 €
Grupa 4 – 120M – 11.0160 €
Grupa 5 – 128M – 11.0484 €
Grupa 6 – 138M – 11.0700 €
Grupa 7 – 150M – 11.3292 €

COVID INFORMACJE

Zasady obowiązujące przy wjeździe do Francji zmieniają się w ramach walki z epidemią COVID-19, w tym dla pracowników delegowanych. Wjazd do Francji z obszaru europejskiego Granice z krajami Unii Europejskiej lub obszaru europejskiego są otwarte. Jednak w przypadku wszystkich rodzajów podróżowania od teraz (transport drogowy, kolejowy, lotniczy lub morski) konieczne jest uzyskanie negatywnego wyniku biologicznego przesiewowego testu wirusologicznego „RT-PCR COVID” z mniejszą datą przed wyjazdem. Przewoźnicy drogowi i mieszkańcy przygranicznych obszarów mieszkalnych w promieniu 30 km od ich domu są zwolnieni z tego obowiązku.

Nowe obowiazki dla transportu towarów

W każdym przypadku oddelegowania pracownika personelu drogowego lub pływającego, w pojeździe musi znajdować się umowa o pracę danego pracownika. Należy obowiązkowo posiadać tłumaczenie na język francuski umowy o pracę. Jeżeli przepisy kraju pracownika oddelegowanego nie wymagają sporządzenia umowy o pracę w postaci pisemnej, nie jest ona wymagana. Niemniej jednak, pracodawca powinien przewidzieć dokument potwierdzający istnienie stosunku pracy (Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 6/18 Wersja z października 2020 roku października 1991 r.)

ANGLES MORTS - Martwe Pole

Dekret 2020-1396 z dnia 17 listopada 2020 r.
Rozporządzenie dotyczy sygnalizacji martwego pola w pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Kogo dotyczy przepis Angles Morts: kierowcy, właściciele ciężkich pojazdów, użytkownicy wrażliwi
(w szczególności rowerzyści, piesi, użytkownicy pojazdów osobowych), organy kontrolne.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz sposobu umieszczenia sygnalizacji/naklejek nie zostały jeszcze opublikowane. Poniżej przesyłam wstępny projekt, jaki pojawił się na stronie. Informacje zawarte poniżej nie są wiążące i mogą ulec zmianie.

Każdy pojazd określony w art. R. 313-32-1 kodeksu drogowego musi zostać wyposażony w
znaki wskazujące martwe pole zgodnie ze wzorem załączonym do rozporządzenia.
Każdy znak można przymocować do pojazdu za pomocą kleju, nitowania lub w inny sposób, dopuszczone jest malowanie karoserii.

Pojazdy, które posiadają na bokach i z tyłu urządzenie mające na celu uwidocznienie obecności
martwego pola na mocy ustawodawstwa innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
są uznawane za zgodne z przepisami dekretu.

Wszystkie pojazdy, jak i ciągnik ma zostać wyposażone w oznakowanie z tyłu pojazdu, po prawej stronie na wysokości między 0,90 a 1,50 metra od ziemi oraz
– W przypadku ciągnika: oznakowanie umieszczone w pierwszym metrze przodu pojazdu,
bez powierzchni szklanych, po lewej i prawej stronie oraz na wysokości między 0,90 a 1,50
metrów od ziemi.
– Dla naczep określonych w artykule 3.6 artykułu R. 311-1 Kodeksu drogowego: sygnalizacja ma znajdować się z każdej strony pojazdu, lewa i prawa strona, na pierwszym metrze za sworzniem pojazdu i na wysokości od 0,90 do 1,50 m nad ziemią.
– Dla przyczep określonych w art. R. 311-1 Kodeksu Drogowego 3.5: sygnalizacja w pierwszym metrze przedniej części nadwozia pojazdu, po lewej stronie i prosto, na wysokości od 0,90 do 1,50 m nad ziemią.

Z informacji francuskich przewoźników wynika, iż ma obowiązywać okres przejściowy do zastosowania się do nowych przepisów. Przez pierwsze 12 miesięcy karany ma być brak oznaczeń, w późniejszym okresie, ich źle umieszczenie.

ANGLES MORTS

Wytyczne dla naklejek ANGLES MORTS

Wymiary naklejek: Wysokość: 25 cm ; Szerokość: 17cm

Numery ref kolorów:

RAL
– czerwony 3024
– żółty 1021
– ciemny żółty 1027
– pomarańczowy 2008
– czarny 9005
PANTONE
– czerwony 185
– żółty 012
– ciemny żółty 3975
– pomarańczowy 716
– czarny neutralny

INFORMACJA

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązkowe oznakowanie dla pojazdów ciężkich. System ma uświadomić użytkownikom braki w widoczności autobusów i ciężarówek.

Informacje COVID19

Od 15.12.2020 we Francji przestaje obowiązywać lock down. W jego miejsce pojawia się godzina policyjna, która trwa od godziny 20:00 do 6:00 rano. W związku, z czym pojawia się dodatkowe zaświadczenie do wypełnienia dla kierowców. Każdego dnia trzeba wypełnić nowe zaświadczenie.
Plusem wersji elektronicznej jest auto uzupełnienie, trzeba tylko wybrać godzinę i zaznaczyć powód przemieszczania. Dokument sam zapisuje się na telefonie.

Informacje COVID19

Od 15.12.2020 w całej Francji kończy się lock down. Będzie za to obowiązywała godzina policyjna w godzinach 20:00 do 6:00 rano. Wyjątkiem będzie dzień 24.12. W czasie godziny policyjnej będzie potrzebne kolejne zaświadczenie, by moc poruszać się po godzinie 20:00.
W nowym zaświadczeniu będzie ujętych tylko 5 powodów, dla których można poruszać się poza miejscem zamieszkania:
Podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej lub miejscem nauki czy szkolenia.
Podróż z ważnych powodów rodzinnych, w celu udzielenia pomocy osoba w trudnej lub niepewnej sytuacji albo w celu opieki nad dziećmi.
Podróż dla osób niepełnosprawnych i ich towarzyszy.
Podróż, w celu wzięcia udziału w misjach użyteczności publicznej, np. stowarzyszenia.
Krótkie wycieczki, w promieniu jednego kilometra wokół domu na potrzeby wyprowadzenia zwierząt domowych.

30.10.2020 Informacje COVID19

Przypominam, w nocy z czwartku 29.10.2020 roku na piątek 30.10.2020 od godziny 0:00 na terenie całej Francji obowiązuje „mały” lock down.
W związku z tym informujemy, że jest już dostępne nowe zaświadczenie o przemieszczaniu. Znajda je państwo w formie *docx lub *pdf do wyboru. Ważne zaświadczenie kierowca musi mieć ze sobą przez cały czas.
Zaświadczenia do pobrania : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/ressources-a-partager

1. JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL wystawiany jest przez pracodawcę. Okres, na jaki można wystawić zaświadczenie, jest dowolny, nie ma potrzeby jego codziennego odnawiania.
Jednakże proszę pamiętać, że okres ten musi uwzględniać okresy pobytu na terenie Francji.
2. Osoby pracujące na własny rachunek, również muszą zaopatrzyć się w zaświadczenia o przemieszczaniu, jest to drugi rodzaj zaświadczenia, które znajda państwo w załączniku: ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE. Przy jego wypełnianiu proszę zaznaczyć pierwszy powód przemieszczenia.
Jest możliwe wypełnienie zaświadczenia online w zdalnej aplikacji, dokument ten trzeba mieć na każdy dzień. Znajda je państwo pod tym adresem: https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

29.10.2020 Informacje COVID19

Dziś o godzinie 0:00 wprowadzony zostaje lockdown we Francji.
W dniu 28 października 2020 roku Prezydent Francji zdecydował o podjęciu działań zmierzających do ograniczenia kontaktów i podróżowania po całym kraju do minimum.
Lockdown będzie obowiązywać od 30 października do minimum 1 grudnia.
Certyfikaty podróżne będą dostępne od 30 października.

24.10.2020 Informacje COVID19

Maseczki medyczne noszone prawidłowo nie powodują, że wdychane jest za mało tlenu lub zbyt dużo dwutlenku węgla
Maseczki medyczne, znane również jako maseczki chirurgiczne, to płaskie lub plisowane maseczki, które przyczepia się do głowy za pomocą pasków lub pętli. Jeśli są noszone przez długi czas, mogą być niewygodne, ale ich noszenie nie prowadzi do niedoboru tlenu ani do nadmiaru dwutlenku węgla.

20.10.2020 Godzina policynja we Francji

Godzina policyjna ma potrwać 6 tygodni.
Za niezastosowanie się do godziny policyjnej obowiązują surowe kary w wysokości 135 euro. Proszę pamiętać, ze kara może zostać podwyższona do 375 euro, w przypadku braku jej opłaty lub niezakwestionowania kary w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu przepisów.
W przypadku kolejnego wykroczenia w ciągu 15 dni kolejna grzywna to 200 euro, która również może zostać podwyższona do 450 euro (w przypadku braku zapłaty lub niezakwestionowania kary w terminie wskazanym w zawiadomieniu o naruszeniu)
Przy 3 wykroczeniach w ciągu 30 dni grzywna będzie wynosić 3750 euro oraz może grozić dodatkowa kara 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Informacje numer SIRET

Od 16.07.2019 roku do wypełnienia zaświadczenia w portalu SIPSI potrzebny jest tajemniczy numer SIRET.

Większość firm na rynku, proponujących usługę przedstawicielstwa nie posiadało tego numeru z różnych powodów. W wielu przypadkach były to jedynie skrzynki pocztowe, bądź tez organizacje, które nie były zarejestrowane w żaden sposób we Francji. Również osoby, które pobierały opłaty nielegalnie, ponieważ nie opłacały podatków, ani innych składek. Takim praktykom Francuzi mówią stanowcze nie. Numer SIRET to numer nadawany przez francuska administracje każdej firmie, która ma swoją jednostkę we Francji.

Posiadanie numeru SIRET nie oznacza, że przedstawiciel został zweryfikowany przez Francuskie władze. Oznacza, że firma X ma swoją jednostkę we Francji, nie siedzibę. Zwracamy uwagę wszystkich, by mądrze wybrali swojego przedstawiciela. Za ten wybór odpowiadają Państwo, jako przedsiębiorstwo transportowe.

Działamy nieprzerwanie od 2014 roku. Jesteśmy zarejestrowaną francuska firma konsultingowa. Zapraszamy do współpracy. Mówimy po francusku, angielsku i polsku. Zapraszamy do kontaktu.

Nowa wersja systemu SIPSI właśnie ruszyła

W razie problemów z edycją zaświadczeń bądź konta w SIPSI wszystkich naszych klientów zachęcamy do kontaktu. Spełniamy wszystkie wymogi, posiadamy numer SIRET. Jeśli jeszcze go nie masz, skontaktuj się z nami.

ZAŚWIADCZENIE O ODDELEGOWANIU

Bardzo ważne by wszyscy przedsiębiorcy pamiętali, że zewnętrzne firmy nie mogą być administratorami konta na platformie SIPSI. To na przedsiębiorcy ciąży obowiązek poprawnego wykonania zaświadczenia o oddelegowaniu.

KTO SPORZĄDZA ZAŚWIADCZENIE?

Międzynarodowa usługa transportowa. - Właściciel przedsiębiorstwa transportowego, które zatrudnia pracownika. Mobilność wewnątrzgrupowa. Właściciel przedsiębiorstwa transportowego, które zwyczajowo zatrudnia pracownika. Bądź też właściciel przedsiębiorstwa transportowego, które korzysta z usług pracownika na terenie Francji. Udostępnienie pracownika przez firmę pośrednictwa pracy. - Właściciel firmy pośrednictwa pracy. Bądź też właściciel przedsiębiorstwa transportowego, które korzysta z usług pracownika na terenie Francji.

INFORMACJA

Świadczymy usługi założenia konta na platformie SIPSI oraz wykonujemy zaświadczenia dla pracowników, na pisemną prośbę przedsiębiorcy, po wypełnieniu specjalnego formularza na każdego z kierowców. Pracodawca otrzymuje swój Login i Hasło. Każdy przedsiębiorca korzystający z naszych usług musi zatwierdzić wykonane zaświadczenie.Dane na platformie SIPSI, są dostępne dla przedsiębiorcy. Może on sprawdzić dane, poprawić je, wprowadzić samodzielnie nowego kierowcę do systemu. Każdy przedsiębiorca otrzymuje od nas pełną instrukcję obsługi, jak samodzielnie założyć konto, odnowić hasło czy utworzyć zaświadczenie o oddelegowaniu.

Informacje dotyczące wkładu 40 euro za pracownika na stronie SIPSI

Na stronie SIPSI pojawił się właśnie komunikat dotyczący wkładu w wysokości 40 euro za pracownika za złożenie zaświadczenia o delegowaniu. Otrzymujemy wiele pytań na temat praktycznego zastosowania tego środka (wkładu 40 euro). Warunki techniczne i prawne nie są jednak spełnione w celu wdrożenia tego wkładu ani w dniu 1 stycznia 2018 r., ani nawet w najbliższej przyszłości. Informacje krążące na ten temat są częściowe lub błędne. W najbliższym możliwym terminie poinformujemy o decyzji podjętej w sprawie tego środka.

NOWE STAWKI DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCH PRZEWOZY DROGOWE TOWARÓW

Od 1.01.2020 r. będą obowiązywać nowe stawki wynagrodzenia pracowników sektora transportowego 3 bis Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony 118M - 10,15 € 4 Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton 120M - 10,15 € 5 Kierowca pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton 128M - 10,15 € 6 Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 19 ton 138M - 10,15 € 7 Wysokowykwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych 150M - 10,39 €

KSIĄŻKA CZASU PRACY KIEROWCY - LIVRET INDIVIDUEL DE CONTROLE

Niezależnie czy jest to operacja tranzytu, czy z rozładunkiem na terenie Francji, każdy kierowca pojazdu do 3.5 t jest zobowiązany do jej posiadania oraz wypełnienia, by w razie konieczności przedstawić ja kontrolerom. Przypominamy, że jej brak to wykroczenie IV stopnia, za które grozi sankcja w wysokośi 750 euro. Poniżej link do strony z której mogą Państwo pobrać pdf do druku.

SAMOZATRUDNIENIE KIEROWCÓW

Każdy kierowca samochodu dostawczego, wykonujący transport na terytorium Francji musi posiadać zaświadczenie o delegowaniu, swoją umowę oraz formularz A1. Jedynym wyjątkiem jest osoba pracująca na własny rachunek, która jest równocześnie właścicielem pojazdu. W razie wątpliwości podczas inspekcji brana będzie pod uwagę pieczątka/dane firmy znajdujące się na liście przewozowym CMR oraz dokumentacja pojazdu.

Ważne informacje dotyczące formularza A1

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, ze z dniem 1 kwietnia 2017 roku, na mocy art. L. 114-15-1 francuskiego Kodeksu zabezpieczenia społecznego, wszyscy pracownicy delegowani na terytorium Republiki Francuskiej muszą być zaopatrzeni w formularz A1. Dokument ten muszą również Państwo dostarczyć swojemu przedstawicielowi we Francji. Za nie posiadanie wymaganaego dokumentu A1 przewidziano wysokie kary. Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego : „Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w Państwie Członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego Państwa Członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę.” Formularze A1 na terytorium całej Unii Europejskiej są takie same. Dokument ten stwierdza w którym kraju Unii trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W przypadku pracowników delegowanych do pracy w krajach Unii to ZUS wydaje taki dokument. Aby nie zostać potraktowanym jako pracodawca, który zatrudnia swoich delegowanych pracowników "na czarno" trzeba zaopatrzyć ich w A1. Poniżej znajdą Państwo dokument jak wypełnić formularz A1:

PDF

SIPSI - Elektroniczny system zgłaszania kierowców delegowanych do Francji

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy : Z dniem 1 stycznia 2017 roku, wszystkie nowe zaświadczenia o delegowaniu będzie trzeba wypełnić za pomocą SIPSI. Formularza online dostępnego na stronie internetowej Francuskiego Ministerstwa Pracy. Jednakże, wszystkie zaświadczenia, które zostały wypełnione przed 1 stycznia 2017, będą ważne aż do czasu ich wygaśnięcia. (Oczywiście, jeśli warunki nie ulegną zmianie po 1 stycznia 2017 roku.) Wypleniony formularz online będą mogli Państwo pobrać bezpośrednio ze strony w formacie PDF. Będzie można również pobrać wszystkie wcześniejsze deklaracje, które zostały zrealizowane z Państwa konta. Kiedy formularz zostanie zatwierdzony, wygeneruje się dokument pdf. Kopia tego dokumentu zostanie przesłana na adres email Państwa firmy który został podany przy logowaniu do systemu. Kolejna kopia zostanie przesłana bezpośrednio do nas na : rep@przedstawicieltransportu.pl . Jedną kopię dokumentu należy wydrukować dla kierowcy. Podbić pieczątkę firmową na 3 stronie dokumentu i złożyć podpis właściciela firmy. Poniżej znajdą Państwo informację w języku angielskim oraz francuskim, czym jest SIPSI i jak wygląda proces rejestracji w tym systemie.

OBOWIĄZKI, JAKIE NAKŁADA NA PRZEWOŹNIKÓW LOI MACRON

1. Wypłacenie minimalnej stawki wynagrodzenia dla pracownika od 9.77 do 10.06 euro za godzinę pracy. 2. Wystawienie zaświadczenia o oddelegowaniu pracownika, które zostanie wystawione w języku francuskim, musi być odnawiane co 6 miesięcy, sporządzone przed rozpoczęciem delegowania, w dwóch kopiach, z czego jedna kopia jest dla kierowcy, druga dla wyznaczonego przedstawiciela we Francji. - Kara za niekompletne, nieczytelne lub niezgodne zaświadczenie może wynieść nawet 750 euro. 3. Ustanowienie przedstawicielstwa na terenie Francji. 4. W kabinie pojazdu muszą znajdować się akta osobowe, gotowe do okazania w razie kontroli: - zaświadczenie o delegowaniu w języku francuskim, - karta wynagrodzeń, - odcinek wypłaty, - umowa o pracę kierowcy, - formularz A1. Grzywna za brak dokumentacji może wynieść 450 euro.

JAKIE SĄ ZADANIA PRZEDSTAWICIELA PRACODAWCY?

Przedstawiciel musi udzielać odpowiedzi na wszelkie zapytania uprawnionych służb kontrolnych. W związku z powyższym, musi dysponować określonymi dokumentami. W przypadku oddelegowania pracowników personelu drogowego lub pływającego, musi przechowywać zestawienia wynagrodzeń pracownika za okres oddelegowania. Zestawienia te mogą zostać zastąpione przez inne dokumenty pod warunkiem, że będą one zawierać szczegółowe informacje dotyczące stawki godzinowej brutto pracownika, godzin pracy (z wyszczególnieniem godzin nadliczbowych), urlopów i dni wolnych od pracy oraz poszczególnych elementów wynagrodzenia. Ponadto musi on dysponować dokumentami: - potwierdzającymi, że wynagrodzenie zostało pracownikowi wypłacone; - potwierdzającymi jego wyznaczenie przez przedsiębiorstwo; - określającymi nazwę porozumienia zbiorowego obowiązującego w odniesieniu do oddelegowanego pracownika.

W JAKIM TERMINIE I W JAKI SPOSÓB PRZEDSTAWICIEL MUSI UDZIELAĆ ODPOWIEDZI SŁUŻBOM KONTROLNYM?

Musi on być w stanie bezzwłocznie przedstawić lub przesłać dokumenty wymagane przez służby kontroli. Dokumenty te muszą być sporządzone wcześniej, a nie wystawiane dopiero po przesłaniu zapytania ze strony służb kontroli. Możliwe jest również przesyłanie dokumentów w postaci elektronicznej, sporządzonych w powszechnie wykorzystywanym formacie (typu .pdf).

UWAGA

Za niedopełnienie wyżej wymienionych obowiązków grzywna jednorazowo nie może przekroczyć 2000 euro, za każde kolejne naruszenie 4000 euro. Natomiast łączna kwota kar nie może przekroczyć 500.000 euro. ZADBAJ O PRZEDSTAWICIELSTWO WE FRANCJI.