OFERTA

Jesteśmy francuska firmą świadczącą usługi przedstawiciela dla firm transportowych, logistycznych i spedycyjnych na terenie Francji.

Oferujemy prowadzenie dokumentacji zgodnie z ustawą 'Loi Macron' z dnia 1 lipca 2016 roku.

Jeśli poszukują Państwo przedstawiciela, chcą powołać swojego łącznika do kontaktu na terenie Francji, zapraszamy do zaznajomienia się z naszą ofertą współpracy oraz cennikiem oraz kontaktu.

Nasza Oferta

ZADBAJ O SWOJEGO PRZEDSTAWICIELA WE FRANCJI

Ustawa Macron to nowe przepisy dla przewoźników zagranicznych na terenie Francji.

Przepisy te mają zastosowanie do kabotażu i przewozów dwustronnych, nie dotyczą jedynie przewozów tranzytowych.

Ustawa nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorstwa. Za ich nie przestrzeganie groza surowe kary.

Ustawa nakazuje wyznaczenie przedstawiciela, który będzie łącznikiem pomiędzy polska firma, a urzędami i organami ze Francji.

Jeśli poszukują Państwo rzetelnego przedstawiciela we Francji, zapraszamy Państwa do kontaktu.

SANKCJE I KARY

Służby kontrolne są zobowiązane do zapewnienia przestrzegania nowych przepisów w sposób zrównoważony, przy uwzględnieniu znaczenia ewentualnych nieprawidłowości oraz rodzaju pracy wykonywanej przez oddelegowanego pracownika na terenie Francji.

Przewidziane sankcje to grzywna klasy 4 (w wysokości maksymalnie 750 €) w razie braku zaświadczenia w pojeździe lub jeżeli zaświadczenie jest sporządzone nieprawidłowo i grzywna klasy 3 (w wysokości maksymalnie 450 €) w razie braku w pojeździe umowy o pracę lub umowy dotyczącej udostępnienia pracownika.

Ponadto mogą zostać nałożone określone postanowieniami artykułu L. 1264-1 kodeksu pracy kary administracyjne obowiązujące w przypadku nieprzestrzegania przez pracodawcę jego obowiązków dotyczących oddelegowania i wyznaczenia swojego przedstawiciela.

UWAGA

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku, wszystkie nowe zaświadczenia o delegowaniu będzie trzeba wypełnić za pomocą SIPSI (Système d'Information sur les Prestations de Service Internationales), formularza online dostępnego na stronie internetowej Francuskiego Ministerstwa Pracy.